Lūdzu, ņemiet vērā: Lai izmantotu visas šajā tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas, ir nepieciešams Flash un JavaScript.
Lūdzu, pārliecinieties, vai pārlūka iespējās ir aktivizēts Flash un JavaScript. Lai lejupielādētu
jaunāko Flash spraudņa versiju, lūdzu, klikšķiniet šeit.

Otrreizējā pārstrāde

Ražojuma tapšana

Apkārtējās vides aizsardzība Volkswagen ir visas procesa ķēdes, sākot ar ražošanas plānošanu un ražošanas attīstību līdz vecās automašīnas otrreizējai izmantošanai, augoša integrālā sastāvdaļa. Uz šāda fona jau jaunā Volkswagen izstrādes procesā vērojamas neskaitāmas darbības, kas ne tikai garantē automašīnas ilgu kalpošanas laiku, bet arī nemitīgi uzlabo turpmāko otrreizējo izmantošanu.

Otrreizējā pārstrāde

Otrreizējai izmantošanai pakļautās ražojuma tapšanas pamats ir atbilstošie normatīvi un aptverošā informācija, kas paredzēta visiem izstrādes procesā iesaistītajiem inženieriem. Līdz ar izvairīšanos no kaitīgo vielu pielietošanas, uzmanību pievērš arī reciklātu palielinātai izmantošanai un visu automašīnā esošo konstrukcijas elementu materiālu marķēšanai.

Jaunās automašīnas apkārtējai videi nekaitīgās īpašības pārbauda otrreizējās izmantošanas analīzes ietvaros.

Otrreizējā pārstrāde

Lai automašīnas mūža beigās nodrošinātu apkārtējai videi nekaitīgu otrreizējo izmantošanu, izstrādā nepieciešamo informācijas dokumentāciju un nodod to otrreizējās izmantošanas uzņēmumu rīcībā.

Lasiet tālāk