Pāreja uz e-mobilitāti

Fakti, nevis aizspriedumi.

Elektromobilitāte mainīs mūsu dzīves. Daudzas lietas varēs paveikt vieglāk, gudrāk un ilgtspējīgāk. Tomēr joprojām eksistē daži nepareizi priekšstati. Vairums no tiem ir novecojuši un vairs nav vērā ņemami. Šāda situācija izveidojusies saistībā ar ievērojamu tehnoloģisko progresu. Šeit mēs vēlētos apskatīt visievērojamākos ar elektromobilitāti saistītos stereotipus. Un arī atspēkot tos ar faktiem, lai ikvienam kļūtu skaidrs, ka mobilitātes nākotne ir elektrība.