A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients
A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients
A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients
A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients

Ziniet, kas atrodas iekšā: Atbilstības sertifikāti un sastāvdaļu saraksti

Ziniet, kas atrodas iekšā: Atbilstības sertifikāti un sastāvdaļu saraksti

Neskaidrības attiecībā uz jūsu Volkswagen automobiļa standartiem vai kopšanas produktiem? Ne uz ilgu laiku. Atbilstoši un caurskatāmi: Atrodiet vajadzīgo informāciju par savu produktu šeit un esiet pilnībā gatavs.

Neskaidrības attiecībā uz jūsu Volkswagen automobiļa standartiem vai kopšanas produktiem? Ne uz ilgu laiku. Atbilstoši un caurskatāmi: Atrodiet vajadzīgo informāciju par savu produktu šeit un esiet pilnībā gatavs.

ES atbilstības sertifikāti

Jūsu automobilī ir dažāda veida radio aprīkojums. Šī aprīkojuma ražotāji apliecina, ka tas atbilst 2014/53/ES vadlīnijai, ciktāl tas noteikts tiesību aktos. Zemāk dotais pārskats paredzēts, lai palīdzētu jums noteikt saistību starp ierīces aprakstiem atbilstības apliecinājumā un automobiļa aprīkojumu un terminoloģiju pakalpojumu aprakstā.

Gaisa kondicionieris

Riepas

Vadītāja asistenti

Antena

Lietošanas instrukcija

Your browser is outdated!

Please get a decent browser here or there