sociālā atbildība VW

Degvielas un enerģijas patēriņa dati (OBFCM)

Izdodot atsevišķu regulu, ES ir noteikusi prasību visiem automobiļu ražotājiem apkopot un iesniegt datus par automobiļu vidējo degvielas patēriņu. Direktīvas tekstu skatiet zemāk. Klientam ir tiesības no tā atteikties, paziņojot par to servisam automobiļa nodošanas brīdī. 

Lai izpildītu juridiskās prasības (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/392Atver ārējo saiti), transportlīdzekļu dati, kas fiksē degvielas patēriņu un nobrauktos kilometrus (kas zināmi kā iebūvēto ierīču degvielas patēriņa monitoringa dati), tiek nolasīti, kad transportlīdzeklis tiek nodots apkopei vai remonta darbu veikšanai, un nosūtīti Eiropas Komisijai kopā ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Datu apstrādi, nodošanu un uzglabāšanu reglamentē šīs juridiskās prasības noteikumi; klienti var atteikties no šo darbību veikšanas pirms tiek sākta datu nolasīšana autorizētā servisā. Jūsu dati tiek dzēsti, vēlākais, pēc 15 gadiem vai saskaņā ar juridiskajām prasībām, piemēram, tiklīdz vairs nav aktuāls mērķis, kuram dati tika apkopoti, un, ja nav nekādu citu saistību attiecībā uz datu glabāšanu.