Ilgtspēja

Ilgtspējīgai elektriskajai mobilitāte ir vajadzīgi visaptveroši risinājumi. Mēs Jums rādām, kā mēs varam klimatu pasargāt kopīgi, izmantojot "zaļo enerģiju" mūsu auto ražošanas un lietošanas posmā.

Boy plays with a wind wheel