Two Volkswagen on the road in a snowy landscape

Informācija klientiem

Informācija par juridiskām tēmām un aktuāla informācija klientiem, piemēram, par programmatūras atjauninājumiem.

Pārstrāde un atgriešana pie Volkswagen

Pat vislabāko automašīnu darbmūžs kādreiz beidzas. Šeit varat uzzināt, kā tiek izmantots šis izejmateriālu avots, kā arī gūt papildinformāciju par nolietotu automašīnu, akumulatoru un elektriskā un elektroniskā aprīkojuma bezmaksas nodošanas pārstrādei juridiskajiem nosacījumiem.

ID. programmatūras atjauninājumi

ID. programmatūras atjauninājumi

A VW service employee hands over the key of the VW ID.3 to his customer

Šeit varat atrast visu, kas jāzina par Volkswagen ID. klāsta programmatūras atjauninājumiem un to veikšanu. Dažus atjauninājumus var veikt attālināti, savukārt citiem nepieciešams darbnīcas apmeklējums. Izmantojiet jauno un uzlaboto funkciju sniegtās priekšrocības un parūpējieties, lai automašīnas funkcijas vienmēr būtu atjauninātas.