legal

Lietošanas noteikumi.

Konfidencialitātes politika

Ievācot, izmantojot un apstrādājot personas datus, Moller Baltic Import SE (Volkswagen importētājs Baltijas valstīs), ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības likumu.

Tiek ievākti šādi dati: vārds, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts). Ievāktie personas dati tiek izmantoti, lai sazinātos par pieteikumā norādītajiem jautājumiem, produktu un pakalpojumu analizēšanai un uzlabošanai, atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai.

Klientu personas dati tiek ievākti no šādiem avotiem:

  • informācija, kas iesniegta šajā mājas lapā, aizpildot pieteikumus;
  • informācija, kas iesniegta šajā mājas lapā, piesakoties jaunumu saņemšanai;
  • kontaktinformācija, kas sniegta, piedaloties Volkswagen pasākumos;
  • informācija par produktu tirdzniecību no Volkswagen pārstāvjiem;
  • informācija no publiskajām datu bāzēm (reģistriem).

Moller Baltic Import SE neievāc un nepieprasa personas datus no trešajām pusēm. Moller Baltic Import SE neievāc klientu personas datus, kas personas datu aizsardzības likuma izpratnē tiek uzskatīti par sensitīviem.

No klientiem saņemtie dati tiek apstrādāti Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs. Datu apstrādi veic Moller Baltic Import SE vai trešās puses, kas darbojas Moller Baltic Import SE interesēs un uz kurām attiecas šo noteikumu prasības.

Saskaņā ar iepriekš minēto klientu personas dati var tikt nosūtīti šādām trešajām pusēm:

  • Volkswagen AG;
  • Volkswagen pārstāvjiem Latvijā;
  • nodokļu un muitas dienestam, policijai un citām valsts iestādēm nepieciešamajā apmērā un saskaņā ar likumu.

Neatkarīgi no tā, uz kurieni vai kam personas dati tiek nosūtīti vai kur tiem tiek nodrošināta pieeja, Moller Baltic Import SE nodrošina Latvijas Republikā ievākto personas datu aizsardzību atbilstoši personas datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.

Ar šo Moller Baltic Import SE apstiprina, ka ievāktie personas dati netiks nodoti publiskai lietošanai.

Ar šo Moller Baltic Import SE apstiprina, ka personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar likumības, mērķtiecības, minimālisma, lietošanas ierobežošanas, datu kvalitātes, drošības un individuālas dalības principiem.

Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei (apzinoties, ka Moller Baltic Import SE un Volkswagen pārstāvjiem joprojām ir tiesības apstrādāt iesniegtos personas datus, lai nodrošinātu likumā noteikto pienākumu izpildi), kā arī pieprasīt jebkuras personas datu daļas atjaunināšanu, maiņu vai dzēšanu.

Ja nevēlaties, lai jūsu dati tiktu izmantoti iepriekš minētajos veidos, lūdzu, nosūtiet mums pieteikumu brīvā formā uz e-pasta adresi info@volkswagen.lv

Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un piekrīt, ka viņa personas dati tiek izmantoti, apstrādāti un pārsūtīti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

 

Prečzīmes

Visas šajā interneta lapā esošās prečzīmes, logotipi un servisa zīmes ir Volkswagen, Moller Baltic Import SE vai trešo personu īpašums. Tās aizliegts lietot, pastāvīgi lejupielādēt, kopēt vai izplatīt jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Moller Baltic SE Import vai attiecīgās trešās personas atļaujas.

Atbildības ierobežojums

Moller Baltic Import SE neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar Volkswagen mājas lapas atvēršanu vai lietošanu, ieskaitot (bet ne tikai) zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, vīrusiem ietekmējot jūsu datoraprīkojumu, kā arī jums paļaujoties uz Volkswagen interneta lapā iegūto informāciju.

Moller Baltic Import SE patur tiesības grozīt šos noteikumus jebkurā brīdī atbilstoši situācijai, un jūs ar šo tiekat aicināts apmeklēt šo lapu un izlasīt lietošanas noteikumus katru reizi, kad apmeklējat šo interneta lapu.