No izgatavošanas līdz pārstrādei: ID.3 dzīves cikla novērtējums

Katrā automobiļa ražošanas posmā tiek radīti CO2 izmeši. Dzīves cikla novērtējums tikai atklāj to daudzumu. Ceļā uz oglekļa neitrālu mobilitāti mēs esam optimizējuši ID.3 ražošanas procesu, lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu. 

izejmateriāli, ID.3 un vēja enerģijas ražošanas iekārtas

Automobiļa ekspluatācijas laiks un tā ietekme uz apkārtējo vidi

Izaicinājums: lai veicinātu ražošanu ar optimizētu CO2 daudzumu, vispirms mūsu ekspertiem jāspēj maksimāli precīzi noteikt CO2 izmešu daudzumu. Šeit var palīdzēt dzīves cikla novērtējums. Viņi izmanto šo ISO standartiem atbilstošo metodi, lai analizētu katru atsevišķu komponentu un noteiktu automobiļa radīto ietekmi uz apkārtējo vidi visā tā dzīves ciklā – no izejmateriālu ieguves līdz automobiļa ražošanas, montāžas un izmantošanas posmam, un līdz pat materiālu pārstrādei. Tika pārbaudītas vairākas ietekmes kategorijas. Viena no tām ir CO2 izmeši un neliela daļa citu gāzu, kas tiek pārvērstas tajā, ko zinām kā oglekļa dioksīda ekvivalentus. Šī mērvienība nodrošina iespēju salīdzināt visu siltumnīcefektu izraisošo gāzu ietekmi uz klimatu.

Dzīves cikla novērtējuma ilustrācija

Ilgtspēju var izmērīt

Katrā komponenta apstrādes posmā tā izmešu daudzums tiek aprēķināts, izmantojot īpašu programmatūru, par pamatu ņemot vidējās vērtības. Īpaši energoietilpīgiem ražošanas posmiem, piemēram, bateriju elementu ražošanai, mēs ID.3 vidējo vērtību vietā izmantojam konkrētus datus, ko sniedz mūsu attiecīgie piegādātāji. Šī procedūra ir arī identificēta kā specifisks dzīves cikla novērtējums. Tā mums parāda, tieši kādu ietekmi rada mūsu veiktās darbības un kādu CO2 izmešu daudzumu faktiski nepieciešams kompensēt. Dzīves cikla novērtējuma rezultātus neatkarīgi pārbauda un sertificē TÜV Nord.

ID.3 komponenti

Braukšana ar ID.3 sniedz lieliskas priekšrocības

Mēs uzņēmumā Volkswagen solījām jums sagādāt ID.3 ar oglekļa neitrālu1 ietekmi. lai nodrošinātu, ka jūs saņemat labāku CO2 ietekmi nekā līdzvērtīgam iekšdedzes dzinējam, vispirms mēs ar dažādu pasākumu palīdzību samazinām CO2 emisijas un izvairāmies no tām. Šie pasākumi ir aprakstīti materiālā “Kopā, lai labāk aizsargātu klimatu”. Tas ietver, piemēram, zaļās elektrības izmantošanu gan bateriju elementu ražošanā, gan mūsu Cvikavas rūpnīcā, kur tiek ražots ID.3. Posmā no ražošanas līdz automobiļa nodošanai klientam radītais CO2 izmešu daudzums, no kā nav iespējams izvairīties un ko nosaka, veicot specifisku dzīves cikla novērtējumu, tiek galu galā kompensēts, īstenojot sertificētus klimata aizsardzības projektus.

Salīdzinot dažādus dzīves cikla novērtējumus visā dzīves cikla laikā, tiks atklāts, ka, pat nekompensējot atlikušo CO2 izmešu daudzumu ražosanas laikā, ID.3 CO2 izmešu ziņā ir priekšrocības salīdzinājumā ar līdzvērtīgu modeli, kas aprīkots ar iekšdedzes dzinēju. Turklāt ne tikai gadījumā, kad uzlāde notiek, izmantojot zaļo elektrību, bet arī veicot uzlādi ar Eiropas tradicionālo elektrības struktūru2.

Elektromobilitāte arī nodrošina lielisku iespēju samazināt lietošanas posmā CO2 izmešu daudzumu gandrīz līdz nullei un ievērojami uzlabot šo priekšrocību, uzlādei mērķtiecīgi izmantojot zaļo elektrību. Klimata aizsardzība ir jūsu rokās!

Potenciāls nākotnei

Elektromobiļu dzīves cikla novērtējuma rezultāti ir tikai momentuzņēmums. Tie piedāvā daudz lielāku potenciālu turpmākai CO2 izmešu daudzuma samazināšanai, kas sniedzas krietni tālāk par automobiļa dzīves ciklu. Vispirms izmantošanas posmā, pastiprināti attīstot atjaunojamās enerģijas avotus, pēc tam – ražošanas laikā. Tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar ar saviem piegādātājiem, lai turpinātu samazināt atlikušo CO2 izmešu daudzumu, izmantojot zaļo elektrību un pārstrādātos materiālus pat sarežģītajā iepriekšējo posmu piegādes ķēdē. Tādēļ mēs šī daudzuma kompensēšanu, īstenojot sertificētus klimata aizsardzības projektus, uzskatām par tūlītēju pasākumu un soli tuvāk nākotnei bez izmešiem.