Resursu sagāde elektriskajai mobilitātei

Elektriskā mobilitāte piedāvā visu, kas mums nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu nākotni, bet vienlaikus tā rada mums dažādus izaicinājumus: no izejmateriālu sagādes līdz atkārtotai izmantošanai. Volkswagen uzņemas atbildību un strādā pie visaptverošu risinājumu ieviešanas, lai uzlabotu situāciju gan attiecībā uz cilvēkiem, gan apkārtējo vidi.

Litija un kobalta ilustrācija

Elektriskajai mobilitātei ir nepieciešami izejmateriāli

Mobilitātei ir nepieciešama enerģija. Elektriskajai mobilitātei ir īpaši efektīva forma. Galu galā, kā elektromobiļa vadītājs jūs ar to pašu enerģijas daudzumu jūs varat aizbraukt trīs līdz četras reizes tālāk salīdzinājumā ar automobili, kas aprīkots ar iekšdedzes dzinēju. Jaunais ID.3 iegūst jaudu, lai to varētu izdarīt ar litija jonu bateriju.

Katrs litija jonu baterijas elements sastāv no diviem elektrodiem, separatora un elektrolīta. Viens no elektrodiem ir izgatavots no grafīta, savukārt otrs ir litija, niķeļa, mangāna un kobalta savienojums. Elektroķīmiskās jaudas krātuves ar salīdzināmām īpašībām nevar izgatavot bez šiem izejmateriāliem. Vismaz pagaidām.

Izejmateriāli ID.3 baterijā.

Kas ir galvenie izejmateriāli, kas tiek izmantoti, lai izgatavotu atkārtoti uzlādējamu litija jonu bateriju? Kur gan tie tiek iegūti? Un cik liels katra izejmateriāla daudzums ir jūsu ID.3? Uzziniet to šeit.

Kobalts: Elements

Nosaukums radies no vārda “cobaltum” (latīņu valodā tas nozīmē “mājas gars”), jo cilvēki reiz ticēja, ka mājas gari šo kādreiz neizmantojamo minerālu izmantoja, lai piegružotu rūdas.

  • Simbols                                     Co
  • Rezerves*                                  7 000 000 t
  • Izskats                                        Metāliski zila/pelēka krāsa
  • Agregātstāvoklis                      Ciets

* Ekonomiski ekspluatējami nogulumieži visā pasaulē 2019. gadā saskaņā ar jaunāko tehnikas attīstības līmeni; avots: USGS

Volkswagen īstenotie pasākumi

Automobiļu ražošanai ir nepieciešami izejmateriāli, kuru izpēte kopumā ietekmē esošās ekosistēmas, kā arī cilvēkus un apkārtējo vidi. Mēs to apzināmies. Tādēļ mēs ar līguma starpniecību esam noteikuši tiešajiem piegādātājiem pienākumu ievērot augstus apkārtējās vides aizsardzības un sociālos standartus, kas iekļauti Rīcības kodeksāAtver ārējo saiti un tajā viņiem arī ir konkrēti noteikts nepieļaut savās piegādes ķēdēs cilvēktiesību pārkāpumus.

Tomēr šobrīd mēs joprojām nevaram pilnībā garantēt, ka mūsu tiešajiem piegādātājiem noteiktās prasības tiek pilnībā izpildītas jau no paša izejvielu ieguves brīža raktuvēs. Tā iemesls ir tas, ka visaptverošs piegādes ķēdes audits ir ļoti sarežģīts uzdevums. Volkswagen šobrīd pat neiepērk bateriju izejmateriālus, bet tā vietā iegādājas gatavus bateriju elementus. Tā rezultātā starp raktuvēm un mūsu izmantoto bateriju ir līdz astoņi apstrādes soļi un piegādātāji-starpnieki, tādējādi piegādes ķēde nav pietiekami caurskatāma.

Caurskatāmības un ilgtspējas riski attiecībā uz piegādes ķēdi, kā piemēru izmantojot bateriju ražošanu
Caurskatāmības un ilgtspējas riski attiecībā uz piegādes ķēdi, kā piemēru izmantojot bateriju ražošanu
1. Kalnrūpniecība
2. Izplatītājs
3. Pārstrādes rūpnīca
4. Katods
5. Baterijas elements
6. Caurskatāmība
7. Ilgtspējas risks

Drive Sustainability-logotips

Balstoties uz ilgtspējas iniciatīvas “Drive Sustainability”, kurā viens no dibinātājiem ir Volkswagen, veikto pētījumu, esam noteikuši 16 izejmateriālus, kas rada paaugstinātu ilgtspējas prasību pārkāpumu risku – tostarp litiju un kobaltu. Mūsu mērķis ir saistībā ar minētajiem izejmateriāliem izsekot visu piegādes ķēdi pretējā virzienā līdz pat kalnrūpniecībai, lai noteiktu visus piegādātājus un ilgtspējas riskus. Pēc tam mēs veiksim pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu šos riskus un kā Volkswagen Group nodrošinātu ieguvumu no savām stiprajām pusēm, apņemoties ieviest labākus vides aizsardzības un sociālos standartus visā piegādes ķēdē.

Mēs pārbaudām inovatīvas tehnoloģijas, lai šim procesam būtu tehniski labi aprīkoti nākotnē. Piemēram, pilotprojektā sadarbībā ar IBM un citiem partneriem Atbildīgas piegādātāju atlases blokķēžu tīkla (RSBN) ietvaros tiks izmantota blokķēde, lai tuvākajā nākotnē minerālu, piemēram, kobalta ieguvi padarītu vienotu un caurskatāmu. Katram apstrādes solim ievadītos datus vairs nevar pēc tam mainīt vai dzēst – no raktuves līdz Volkswagen rūpnīcai.

Blokķēžu izejmateriālu piegādes ķēdes koncepcija: decentralizēta, droša un caurskatāma.
Blokķēžu izejmateriālu piegādes ķēdes koncepcija: decentralizēta, droša un caurskatāma.
1. Raktuve
2. Kausēšana
3. Apakšpiegādātājs
4. Transports
5. Tiešais piegādātājs
6. Volkswagen

Resursu sagāde un izaicinājumi

Vairāk nekā puse no visā pasaulē esošā kobalta tiek iegūta Kongo Demokrātiskajā Republikā. Lielos apjomos to iegūst rūpnieciskās atklātās raktuvēs. Tomēr cilvēki kobaltu iegūst arī patstāvīgi. Tas notiek mums nepieņemamos vides, sociālajos un drošības apstākļos.

Lai labāk izprastu un uzraudzītu situāciju lokālā mērogā, mēs sadarbojamies Izejmateriālu sertifikācijas (CERA) projektā, lai izstrādātu ilgtspējīgu izejmateriālu ieguves standartu.

Lai nodrošinātu vēl lielāku ietekmi – un, sevišķi, novērstu bērnu nodarbināšanu – mēs esam aktīvi iesaistījušies Globālajā bateriju aliansē. Šeit mēs sapulcējamies kopā ar daudzām nozīmīgām ieinteresētajām pusēm no bateriju piegādes ķēdes nolūkā identificēt un iniciēt konkrētus pasākumus situācijas uzlabošanai Kongo.

Litijs ir vēl viens izejmateriāls, kas saistīts ar paaugstinātu ilgtspējas risku. Lielākās tā rezerves atrodas Dienvidamerikas sālsezeros, kur tas tiek izšķīdināts šķīdumā. Tas tiek izsūknēts uz virsmas, un litijs tiek iegūts, iztvaikojot ūdenim. Tomēr pārmērīgais ūdens patēriņš negatīvi ietekmē ekosistēmas un zemes izmantošanu.

Litiju var atrast arī nogulsnēs, kas piesaistītas minerāliem, ko var iegūt, veicot rūdas ieguvi ar ierastajām metodēm. Piemēram, Austrālijā, kur šobrīd notiek litija ieguve lielā apjomā.

Mēs arī aicinām attiecībā uz litiju ievērot augstus vides un sociālos standartus. Kopā ar visām ieinteresētajām personām mēs uzņemamies savu daļu atbildības, lai litija ieguves procesā neradītu negatīvu ietekmi attiecībā uz cilvēkiem un dabu.  

Vairāk atkārtota izmantošana nozīmē mazāku izejmateriālu ieguvi

Vienīgais ilgtermiņa mērķis var būt līdz minimumam samazināt kritisko izejmateriālu izmantošanu līdz pilnīgai to izmantošanas pārtraukšanai mūsu produktos. Tādēļ mēs jau esam iesaistījušies nākotnes bateriju tehnoloģiju izpētē un cita starpā intensīvi strādājam, lai nākamo trīs līdz četru gadu laikā ievērojami samazinātu nepieciešamo kobalta daudzumu.

Mēs arī vēlamies izpildīt izejmateriāliem un enerģijas krātuvēm noteikto prasību, palielinot izmantoto veco bateriju daļu. Neatkarīgi no tā, vai turpinām izmantot vecākas, bet nebojātas baterijas, dodot tām tā saukto “otro dzīvi” – piemēram, pārvietojamās ātrās uzlādes stacijās festivālos – vai veicot tiešu tajā esošo izejmateriālu otrreizējo pārstrādi.

Mūsu inovatīvā atkārtotās pārstrādes uzlabojuma pilotprogramma jau tiek īstenota Volkswagen rūpnīcā Zalcgiterā, kas atrodas tiešā mūsu “Bateriju elementu izcilības centra” tuvumā. Mēs šī procesa attīstību uzsākām pirms 10 gadiem – tādējādi mēs būsim optimāli sagatavoti, kad divdesmito gadu beigās paredzami pirmie lielākie bateriju atgriešanas viļņi.

Vienkāršota plānotās katoda materiālu atkārtotās pārstrādes cikla ilustrācija.

Vienkāršota plānotās katoda materiālu atkārtotās pārstrādes cikla ilustrācija.

0 Izejmateriālu ieguve raktuvēs
1 Bateriju ražošana
2 Pirmais dzīves cikls
3 Baterijas sistēmas demontāža
4 Baterijas moduļu analīze
5 Nebojāto moduļu tālāka izmantošana (2. dzīves cikls)
6 Samalšana
7 Komponentu atdalīšana un pārstrāde
8 Katoda materiālu niķeļa, kobalta, mangāna un litija atkalizmantošana ražošanas procesā.